เส้นทางเดินรถของภูเก็ตท่องเที่ยว

จองตั๋วรถทัวร์

รหัสรถ เส้นทาง ระยะทาง เวลา
949 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต 862 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
63 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ) ระยะเวลา 11 ชม.
949 ภูเก็ต – กรุงเทพฯ 862 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
63 ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (ตะกั่วป่า,ทับละมุ) ระยะเวลา 11 ชม.